Home

Černá ekonomika v prodeji paliv

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

V loňském roce firmy obchodující s pohonnými hmotami obraly stát na daních o rekordních šest miliard korun. Celní podvody mají hodnotu o řád menší. V případě pančování paliv lze finanční hodnotu podvodů obtížně odhadovat. Platí, že černá ekonomika je na trhu s pohonnými hmotami realitou, se kterou se musí potýkat seriózní firmy.

Paliva lákají podvodníky
Pohonné hmoty jsou svým charakterem – coby zboží masového rozšíření a velké celkové spotřeby – ideálním terčem pro různé podvodníky a šmelináře. Na paliva se navíc vztahuje spotřební daň, která se neodvádí ze spotřeby chemicky podobných látek, které však neslouží k pohonu motorových vozidel.
Celkové daňové zatížení pohonných hmot, skládající se ze spotřební daně (11,84 koruny za litr benzinu a 9,95 koruny za litr nafty) a 19procentní DPH, přesahuje více jak polovinu ceny pohonných hmot. Suma, o kterou lze stát připravit, je tak pro různé podvodníky lákavá. „Celkový podíl daní z prodejní ceny benzinu dosahuje asi 62 procent a u nafty to je 56 procent,“ říká ředitel úseku jakosti společnosti Benzina Václav Loula.
Podvody za stovky milionů
Hodnota daňových úniků na trhu s palivy byla vždy velmi vysoká. „Z historického pohledu šetřených kauz lehkých topných olejů (přidávaných do motorové nafty – pozn. redakce) v 90. letech, vztaženo na jednotlivé případy, šlo vždy o hodnoty velmi vysoké, v řádu stovek milionů korun,“ uvádí Loula.
Za uplynulý rok 2008 eviduje celní správa celkem 81 odhalených případů porušení předpisů v oblasti nelegálního obchodování s minerálními oleji. Celkový odhadovaný únik na cle a daních činí 136 milionů korun. „V porovnání s rokem 2007 však v roce 2008 došlo v této komoditě k poklesu,“ uvádí Maik Křtěn ze Generálního ředitelství cel. Počet zjištěných případů poklesl o více jak 40 procent a odhadovaný unik klesl dokonce o tři čtvrtiny. „Pokles ve fiskální oblasti je dán především tím, že v roce 2008 byly v rámci trestního řízení realizovány pouze dva případy s vyčísleným únikem na cle a daních asi 50 milionů korun.“
Podvody na daních dosahují mnohem vyšších částek než podvody na cle. Finanční úřady za uplynulý rok zjistily, že tuzemské firmy se při obchodech s benzinem a naftou snažily rekordně obrat stát na daních. Podle MF Dnes chybí státu na daních za loňský rok z obchodů s palivy celkem šest miliard korun (více informací viz PETROLmagazín č. 1/2009).

Dovážet, anebo „míchat“?
Nejčastějším druhem podvodu na trhu s pohonnými hmotami jsou podle Louly právě podvody daňové. „Když se daří dovážet a nedanit, je to jistě efektivnější a méně riskantní,“ říká předseda představenstva Společenství čerpacích stanic ČR Ivan Indráček. Řidiči si totiž nemohou stěžovat na špatnou kvalitu pohonných hmot a kontroloři z České obchodní inspekce neodhalí žádný problém. „Když se ale podaří státu tu a tam na chvíli ,přivřít‘ kohouty tomuto typu daňových úniků, začíná se zase ,míchat‘,“ doplňuje Indráček.
Častým druhem podvodu mohou být kromě pančování také krádeže paliv. Zvláštním případem pak mohou být krádeže paliv, ke kterým dochází narušením potrubní přepravy. Pak dochází nejen k finančním ztrátám, ale hlavně k závažným ekologickým dopadům na okolní životní prostředí. K narušení soutěžních podmínek a daňové legislativy může docházet i dovozem jinak zvýhodněných komponent pro výrobu paliv nebo používáním nezdaněných frakcí uhlovodíků, velmi příbuzných skladbě pohonných hmot, říká Loula. Předmětem dalších kauz a podvodů pak mohou být alternativní paliva s nezdaněnou biosložkou.

Jak čelit podvodům
Seriózní prodejci paliv se samozřejmě nemůžou srovnávat na trhu s podvodníky, u nichž je cena pohonných hmot mnohem nižší. „Pokud se někdo pustí do obchodních aktivit s cílem daňových podvodů, neplatí a neplní daňové povinnosti a není dopaden, tak tomu seriózní prodejci s obchodní marží 6 až 8 procent z prodejní ceny nemůžou konkurovat ani s využitím standardních marketingových nástrojů,“ uvádí Loula.
Bojovat s podvodníky na trhu s pohonnými hmotami lze v zásadě prevencí – správnou legislativou. K potlačování podvodů přispívají také důkladná kontrola ze strany kontrolních orgánů a následné exemplární tresty udělené soudy pachatelům podvodů.
A jak se mají seriózní firmy k podvodníkům na trhu s pohonnými hmotami postavit? „Seriózní petrolejářské společnosti se snaží v rámci státní správy a orgánů činných v trestním řízení maximálně pomáhat nekalé praktiky odhalovat a eliminovat. Pomáháme například i podnikům ve speciálních analýzách paliv a olejů k odhalení pančování,“ reaguje Loula. „Je však třeba důsledně rozlišovat technologickou nekázeň, například snížení bodu vzplanutí třeba o 3 °C, a cílené podvádění a daňové machinace.“ „Seriózní petrolejářské firmy pravidelně a při všech příležitostech zdůrazňují a zároveň žádají o zveřejňování zjištěných podvádějících firem a také iniciují příslušné státní orgány k provádění kontrolních a nápravních opatření,“ uvádí generální sekretář České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) Miloš Podrazil.

Vinu podle odborníků nese stát
Seriózní firmy na trhu s pohonnými hmotami se s působením černé ekonomiky nemají co vyrovnávat, myslí si Indráček. Mají naopak důsledně požadovat, aby pořádek na trhu zjednal stát. „Ačkoli stát není primární viník, je to jedině on, kdo má v rukou nástroje, kterými může situaci uvést do normálu,“ říká Indráček.
Daňové zákony se zásadně změnily při vstupu České republiky do Evropské unie v květnu 2004. Tyto změny přitom přinesly nové impulsy k rozvoji černé ekonomiky. „Je těžko uvěřitelné, že už pět let se v naší zemi setkáváme se stále stejnými modely daňových úniků a že se za těch pět let stát nepoučil a nenašel proti nim účinnou zbraň,“ říká Indráček. „Kdyby se takto choval některý z mých kolegů v práci, myslel bych si: Buď jsi úplně blbý, nebo to prostě řešit nechceš.“

Michal Roškanin, Tomáš Mikšovský, Gabriela Platilová


citováno z PETROLmagazínu č. 2
Zdroj: PETROLmagazín

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

© 2010 OneFrame.cz
JTEUNOV1510 LCSD